Ivóvíz szabvány

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a fogyasztók által felállított mérce tovább emelkedett. Sokan úgy gondolták, hogy a csatlakozás ugrásszerű változást fog eredményezni, ami természetesen nem így történt.
A csatlakozás előtt más területekhez hasonlóan az ivóvíz minőségi követelményrendszerének a területén is jelentős jogharmonizáció kezdődött el. A jogharmonizációt követően megjelent jogszabályok, rendeletek egy része, a bevezetést követő rövid gyakorlati alkalmazás után módosításra került (ivóvíz- szennyvíz területen egyaránt).
Az Európai Unió először 1980-ban adott ki az ivóvíz minőségének a szabályozására vonatkozó direktívát, amit meglehetősen sok kritika ért a tagországok részéről. Ezt a direktívát 1998 novemberében módosították és a helyébe lépő 98/83/EC-as direktíva az, amit a magyar jogalkotók is figyelembe vettek a 201/2001.(XI.25.) Korm. rendelet elkészítésekor.
A 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet a kihirdetését követő 30. napon lépett hatályba. Egyes fejezeteit az EU csatlakozás után kötelező betartani, illetve bizonyos vízminőségi jellemzők szigorúbb határértékeinek a betartására haladékot kaptunk. (2006 ill. 2009 dec.31.ig)
Magyarországon korábban a következő nemzeti szabványok foglalkoztak az ivóvíz minősítésével:
MSZ 450-1:1989 Ivóvízminősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján;
MSZ 450-2:1991 Ivóvízminősítés mikroszkópos biológiai vizsgálat alapján;
MSZ 450-3:1991 Ivóvízminősítés mikrobiológiai vizsgálat alapján
Ezek a szabványok a Kormányrendelet hatálybalépésével hatályukat vesztették.
A következő táblázatok szemléltetik a határérték változásokat, egymás mellett feltüntetve az MSZ 450-es, a 98/83 EK és a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet határértékeit.

"A" táblázat
Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők
Vízminőségi jellemző
MSZ: 450 - 3 / 1989 szerinti érték
98/83/EK irányelv
201/2001. Korm. rendelet
(Klórozott vezetékes ivóvízre)*
Escherichia coli (E.coli)
0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
Enterococcusok
0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
Vízminőségi jellemző
MSZ: 450 -3 / 1990 szerinti érték
98/83/EK irányelv
201/2001. Korm. rendelet
(Tartályban forgalmazott ivóvízre)
Escherichia coli (E.coli)
0/100 ml
0/250 ml
0/250 ml
Enterococcusok
0/100 ml
0/250 ml
0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa
0/100 ml
0/250 ml
0/250 ml
Telepszám 22oC-on
100/ml
100/ml
100/ml
Telepszám 37oC-on
20/ml
20/ml
20/ml

* Az MSZ 450-3:1991 szabvány a hálózati vezetékes ivóvíz esetén egyéb mikrobiológiai paraméterekre is előírt
határértéket.

"B" TÁBLÁZAT
Kémiai vízminőségi jellemzők
Vízminőségi jellemző Mérték-egység MSZ 450-1:1989 szabvány szerinti határérték
98/83/EK irányelv
201/2001 Korm. rendelet
megfelelő
tűrhető
Akrilamid
μg/l
0,10
0,10
Antimon
μg/l
Nincs határérték
5,0
5,0
Arzén
μg/l
50
10
10
Benzol
μg/l
10
1,0
1,0
Benzol(a)pirén
μg/l
0,01
0,010
0,010
Bór
μg/l
1,0
5,0
1,0
1,0
Bromát
μg/l
Nincs határérték
10
10
Kadmium
μg/l
5,0
5,0
5,0
Króm
μg/l
50
50
50
Réz
mg/l
0,2
1,0
2,0
2,0
Cianid
μg/l
100
50
50
1,2-diklóretán
μg/l
Nincs határérték
3,0
3,0
Epiklórhidrin
μg/l
Nincs határérték
0,10
0,10
Fluorid
mg/l
legalább 0,9
legfeljebb 1,5
1,7
1,5
1,5
Ólom
mg/l
50
10
10
Higany
μg/l
1,0
1,0
1,0
Nikkel
μg/l
Nincs határérték
20
20
Nitrát
mg/l
20
40
50
50
Nitrit
mg/l
0,5
1,0
0,50
0,50
Peszticidek
μg/l
16 féle peszticidre van határtérték, mindegyik nagyobb mint 0,1 mg/L
0,10
0,10
Összes peszticid
μg/l
Nincs határérték
0,50
0,50
Policiklikus aromás szénhidrogének
Nincs határérték
0,10
0,10
Szelén
μg/l
10
10
10
Tetraklór-etilén, triklór-etilén együtt
μg/l
Triklór-etilén
10
10
10
Tetraklór-etilén
10
Trihalometánok összesen
μg/l
Csak kloroformra van határérték: 30
100
50
Vinilklorid
μg/l
Nincs határérték
0,50
0,50
Cisz-1,2-diklór etilén*
μg/l
Nincs határérték
Nincs
50
Klorit*
mg/l
Nincs határérték
Nincs
0,2
Kötött aktív klór*
mg/l
Az a legkisebb érték, ami a hatásos fertőtlenítéshez szükséges
Nincs
3,0
A pirossal szedett határértékek szigorúbbak, mint a korábbi szabályozás határértékei.
A kékkel szedett határértékek az MSZ 450-1:1989 szabványban szigorúbbak.
*A sárga mezőben szereplő vízminőségi jellemzőket a 98/83/EK direktíva nem tartalmazza!

"C" TÁBLÁZAT
Indikátor vízminőségi jellemzők
Vízminőségi jellemző
Mérték-egység
MSZ 450-1:1989 és az MSZ-450-3:1991 szabvány határértékei
98/83/EK irányelv szerinti érték
201/2001. (X.25) Korm. rendelet határértékei
megfelelő
tűrhető
Alumínium
μg/l
100
200
200
200
Ammónium
mg/l
1,0
2,0
0,50
0,50
Klorid
mg/l
250
350
250
250
Clostridium perfrinens
/100 ml
0/50 ml
0
0
Szín
1 higítási szám
3 higítási szám
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
Vezetőképesség 20 oC-on
μS/cm
1350
1600
2500
2500
Hidrogénion koncentráció
legalább 7,0 legfeljebb 8,0
legalább 6,8 legfeljebb 8,5
6,5 - 9,5
6,5 - 9,5
Vas
mg/l
200
300
200
200
Mangán
mg/l
100
50
50
Szag
1 higítási szám
3 higítási szám
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
Permanganát index KOIps
mg/l
6,0
10,0
5,0
5,0
Szulfát
mg/l
200
300
250
250
Nátrium
mg/l
200
200
200
Íz
1 higítási szám
3 higítási szám
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
Telepszám 22 oC-on
/ml
100/ml
Nincs szokatlan változás
Nincs szokatlan változás
és 37oC-on*
/ml
20/ml
Coliform baktériumok
/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
Pseudomonas aeruginosa*
/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
Összes szerves szén (TOC)
mg/l
Nincs határérték
Nincs szokatlan változás
Nincs szokatlan változás
Zavarosság
1 NTU
2 NTU
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás
Keménység*
mg/l CaO
50 250
50 350
min.50 max. 350
Fenolindex*
μg/l
2
20
20
Olajszármazékok*
μg/l
10
100
50
A pirossal szedett határértékek szigorúbbak, mint a korábbi szabályozás határértékei.
A kékkel szedett határértékek az MSZ 450-1:1989 szabványban szigorúbbak.
*A sárga mezőben szereplő vízminőségi jellemzőket a 98/83/EK direktíva nem tartalmazza!

A Kormányrendelet táblázatokba csoportosítja a vízminőségi jellemzőket. (A, B, C, D, E, F)
Az „A” és „B” táblázat a kötelezően betartandó, az un. elsődleges paramétereket tartalmazza. Az ezekre vonatkozó határértékek betartása kötelező, ez alól felmentés nem adható.
Ha az ivóvíz az A vagy a B táblázatban lévő paraméterek határértékeit lépi túl, akkor „KIFOGÁSOLT”, ivóvízként nem használható.
A "C" táblázatban az úgynevezett indikátor (szennyezésjelző) paraméterek szerepelnek. Az elnevezés arra utal, hogy ezeknek a paramétereknek elsősorban ellenőrzési szerepük van, esetükben a határérték túllépése nem jelent közvetlen közegészségügyi veszélyt, de a mért értékek számszerű növekedése mindenképpen valamilyen rendellenességre utal és a szükséges intézkedéseket ilyen esetekben is meg kell tenni.
A „D” táblázat a karszt-, talaj- és a partiszűrésű vízbázisra vonatkozik, ill. a 2005. évi módosítás értelmében ide tartoznak a felszíni vízbázisból származó vizek is.
Ezekre a sérülékenynek minősülő vízbázisokra szigorúbb határértékek érvényesek.
Az „E” táblázat a biológiai vízminőségi jellemzőket részletezi.
A mikroszkópos biológiai vizsgálatok végzése az Európai Unióhoz való csatlakozás után lett kötelező. A vizsgálatoknak fontos szerepük van a másodlagos vízminőség romlás megakadályozásában.
Az „F” táblázat sorolja fel az ideiglenes határértékeket.
Bizonyos paraméterek esetében átmeneti ideig (a rendelet 6. sz. mellékletében leírtak szerint) érvényben maradhatnak a korábbi magyar szabvány (MSZ 450-1:1989) határértékei.
A 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet értelmében a vas, a mangán és az ólom kikerültek a táblázatból!